لینک دسترسی به JCR         لینک دسترسی به ESI

توجه

کاربر گرامی اگر در دسترسی به JCR/ESI با مشکل روبرو هستید نیاز به انجام تنظیمات زیر در مرورگر Firefox است. بدین منظور لطفا طبق راهنمای زیر اقدام نموده و بعد از انجام تنظیمات بر روی لینک های زیر جهت دسترسی به سرویس مربوطه کلیک کنید. بدیهی است اگر تنظیمات را یکبار انجام دهید در دفعات بعدی نیازی به تنظیمات مجدد وجود ندارد.